តើយានយន្តអគ្គិសនី ត្រូវចុះបញ្ជីផ្លាកលេខដែរឬទេ?

នៅថ្ងៃទី ២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២២ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ស៊ុន ចាន់ថុល បានអញ្ជើញជាវាគ្មិនក្នុងកម្មវិធី MPWT LIVE SHOW ក្រោមប្រធានបទ «ការប្រើប្រាស់យានយន្តអគ្គិសនីនៅកម្ពុជា»។

នៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់នោះ ក៏មានការលើកឡើងជាសំណួរទៅកាន់វាគ្មិនថា តើយានយន្តអគ្គិសនី ត្រូវចុះបញ្ជីផ្លាកលេខដែរឬទេ? ហើយនីតិវិធីចុះបញ្ជី ដូចនឹងនីតិវិធីចុះបញ្ជីម៉ូតូដែរឬទេ?

វាគ្មិនកិត្តិយស បានគូសចម្លើយឆ្លើយតបថា បើយានយន្តអគ្គិសនីជាម៉ូតូអាចបើកល្បឿន