បាត់មុខរាប់ឆ្នាំ តាមពិតតារាជើងចាស់ សុវណ្ណ មុន្នី កំពុងផ្អែមល្ហែមនឹងគ្រួសារនៅប្រទេសមួយនេះ

មានតារាសម្តែងជើងចាស់ច្រើនរូបមកហើយ ដែល «ប្រជាប្រិយ» បានលើកមកបង្ហាញមហាជនឱ្យបានដឹងពីបច្ចុប្បន្នភាពរបស់ពួកគាត់ ក្នុងពេលនេះដែរយើងនឹងលើកបង្ហាញពីតារាប្រុសមួយរូបទៀត គឺលោក សុវណ្ណ មុន្នី ដែលលោកក៏ជាតារាសម្តែងមានឈ្មោះល្បីល្បាញម្នាក់ តាំងពីទសវត្សរ៍ ៨០-៩០ ផងដែរ ។

សម្រាប់ត