Connect with us

ព័ត៌មាន

ប្ដីមានស្រី ប្រពន្ធព្រមលែងលះ ដោយប្ដីសន្យាធ្វើរឿងនេះ តែមិនធ្វើ ឥលូវថែមទាំងដេញចេញទៀត(មានវីដេអូ)

Last Updated on June 14, 2021

កាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២១នាពេលកន្លងទៅនេះ នារីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះ គីម លីបានមករកអ្នកកាសែតអោយជួយឡាយរឿងជីវិតឯកជនរបស់នាង ដោយអះអាងថាស្វាមីរបស់នាងមានស្រី ហើយនាងក៏ព្រមលែងលះគ្នា ដោយប្ដីរបស់នាងសន្យាថានិងជួយចិញ្ចឹមកូន តែបែរជាមិនព្រមជួយចិញ្ចឹម ថែមទាំងដេញនាងចេញពីផ្ទះថែមទៀតផង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះនារីខាងលើបានរៀបរាប់ថា នាងបានរៀបការជាមួយស្វាមីរបស់នាងនៅ ខែ០៣ ឆ្នាំ ២០១៩ យើងបានរួមរស់ជាមួយគ្នាយូរដែរ គាត់តែងតែធ្វើបាបផ្លូវចិត្តរបស់ខ្ញុំ ទាំងការជេរអាមឹង និយាយទៅគឺគ្រប់ទាំងអស់ គំរាមកំហែងខ្ញុំ គាត់អាងថាគាត់មាន បងប្រុសគាត់ ដូចជាឯកឩត្តមអីនឹង គាត់តែងតែប្រើសិទ្ធិគាត់ជាមេគ្រួសារធ្វើបាប ចិត្តខ្ញុំជាប្រពន្ធទាំងដែលខ្ញុំពោះធំ។គាត់ធ្លាប់ទាំងយកកញ្ចក់មកគប់ក្បាលខ្ញុំ ហើយក៏ឡងទៅត្រូវពោះខ្ញុំទាំងដែលនាងខ្ញុំកំពុងទំងន់០៧ខែ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គាត់ដើរចោលខ្ញុំគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ មិនដែលមកផ្ទះទេ ហើយពេលឈ្លោះគ្នាតិចតួច គឺគាត់វេចបង្វិចចេញទៅរស់នៅក្រៅ ហើយរួមទាំងមានស្រីតេមកគាត់ទាំងយប់ម៉ោង០២ម៉ោង០៣ភ្លឺថាមកដល់ផ្ទះឫនៅ?នាងខ្ញុំក៏អត់រករឿងគាត់ដែរ ប៉ុន្តែគាត់តែងតែរករឿងខ្ញុំពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ មកដល់ផ្ទះស្រវឹង រករឿងខ្ញុំទាស់នេះទាស់នោះ រហូតដល់មានការទ្រាំលែងបានហើយក៏លែងលះគ្នា។នៅមុនពេលយើងលែងលះគ្នា ទៅសាលាសង្កាត់យើងអត់ទាន់មានអ៊ីតាស៊ីវិលទេ ដោយសារតែយើង មួយថ្ងៃហើយមួយថ្ងៃទៀតអត់បានចុះអ៊ីតាស៊ីវិល ដូច្នេះខ្ញុំអត់ទាន់មានអ៊ីតាស៊ីវិលជាមួយគាត់មែន តែខ្ញុំបានការជាមួយគាត់ត្រឹមត្រូវ។នៅថ្ងៃលែងលះគ្នាគឺគាត់បានគំរាមខ្ញុំ ស្អែកទៅសាលាសង្កាត់ជាមួយគ្នា ដើម្បីលែងលះគ្នា គាត់បបួលខ្ញុំទៅ ហើយគាត់អាងថាគាត់ ទៅពិភាក្សាជាមួយបងប្រុសគាត់ ដើម្បីពិភាក្សារឿងលែងលះគ្នា ថាតើគួរអោយនាងខ្ញុំស្អីគេខ្លះ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយមកគាត់ពិភាក្សាគ្នាហើយ ទើបស្អែកឡើង គាត់ណាត់គ្នាអោយខ្ញុំទៅលែងលះគ្នា ពេលព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែឩសភា ឆ្នាំ ២០២០ មុននឹងទៅគឺគាត់ទាមទារយកឡាន យកផ្ទះ ទាំងដែលផ្ទះខ្ញុំទិញជាមួយគាត់ បើទោះបីជាផ្ទះនឹងខ្ញុំទិញមុនការតែពេលទិញនោះខ្ញុំជាគួរដណ្ដឹងរបស់គាត់ ពេលដែលទិញនោះគឺពួកខ្ញុំទៅទាំងពីរនាក់ ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ទៅនិយាយជាមួយបុរីបែបណាទេ ទើបម្នាក់ស្រីនៅលក់នៅបុរីនោះប្រាប់ថាមិនអាចដាក់ឈ្មោះពីរនាក់បានទេ បើមិនមែនជាប្ដីប្រពន្ធ។ពេលនោះខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ តែខ្ញុំខ្ជិលសួរច្រើន ហើយក៏អោយដាក់ឈ្មោះគាត់ទៅ ដោយសារប្រាក់ខែគាត់ច្រើនជាងខ្ញុំអាចរត់រួចជាងខ្ញុំ ពេលនោះខ្ញុំក៏អោយដាក់ឈ្មោះប្ដីខ្ញុំទៅ។ដ៏ពេលទិញផ្ទះនោះបានកន្លះឆ្នាំ ខ្ញុំក៏បានរៀបការជាមួយនឹងគាត់។ដល់ពេលក្រោយមកក៏មានការលែងលះគ្នា គាត់ក៏គំរាមខ្ញុំយក ទាំងផ្ទះ យកទាំងឡាន ហើយឡានទិញគឺទិញជាមួយគ្នា ដោះខ្សែកខ្ញុំ ដោះខ្សែដៃខ្ញុំ រួមចូលគ្នាទៅទិញ ឡាននឹងដើម្បីអោយគាត់ជិះឡួយ។គាត់សុំខ្ញុំទិញមួយម៉ាថ្ងៃជាម៉ាថ្ងៃ ទាំងដែរយើងអត់ទាន់មានលុយគ្រប់គ្រាន់ អោយខ្ញុំដោះខ្សែកលក់ ដើម្បីបញ្ចូលទិញឡានអោយគាត់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយទៅខ្ចីធរនាគារ ដើម្បីបញ្ចូលទិញឡាននោះ ក្រោយមកពេលមានឡានជិះហើយគាត់ក៏ដើរចោលនាងខ្ញុំ ព្រមទាំងមានស្រី ហើយបន្ទាប់មកក៏មានការលែងលះគ្នា ហើយគាត់គំរាមខ្ញុំ គាត់ថាខ្ញុំអត់មានអីតតាំងជាមួយគាត់ទេ កុំចង់ខ្លាំង បើចង់លែងគ្នាផ្ទះឡាន កូនគាត់យកទាំងអស់។ខ្ញុំក៏នឹកឃើញថាខ្ញុំស្រលាញ់កូន និយាយទៅគេគំរាមខ្ញុំគេអត់អោយខ្ញុំតតាំងជាមួយគេ ពេលនោះខ្ញុំកូនខ្ចី គ្រួសារខ្ញុំក្រ ហើយបើចង់លែងអោយចុះចេញតែខ្លួ នទទេរទេ ដូច្នេះខ្ញុំសុំតែម្យ៉ាងទេ បងអែងយកឡានយកផ្ទះចុះ ប៉ុន្តែខ្ញុំសុំកូន គឺខ្ញុំមិនអាចអត់កូនបានទេ ហើយឥលូវនឹងបើបងអែងលែងលះជាមួយខ្ញុំ បងអែងយកផ្ទះយកឡានចុះ តែខ្ញុំយកកូន ហើយបងអែងត្រូវជួយចិញ្ចឹមអាហារកិច្ចកូនមក ទាមទារ៣០០ដុល្លា ហើយគាត់ក៏ថាឥលូវគាត់អត់ចង់អោយទេ ខ្លាចគាត់យកលុយទៅឡូយឆាយ ទាំងដែលខ្ញុំនៅកូនខ្ចី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេលនោះខ្ញុំអត់មានការងារធ្វើទេ ឥលូវខ្ញុំអត់ទាមទារអ្វីច្រើនទេ ខ្ញុំសុំលុយតែមួយចំនួនទេ យកមកចិញ្ចឹមកូន ពេលដែលខ្ញុំកូនខ្ចី ក្រោយមកខ្ញុំក៏សុំគាត់៥០០០ ឥលូវផ្ទះឡានអីគាត់យកទៅ នាងខ្ញុំសូមតែ៥០០០ពាន់ទេមកចិញ្ចឹមកូន។ក្រោយមកគាត់ក៏ថាឥលូវគាត់មានតែ៣៥០០ដុល្លាទេ ដូច្នេះនាងខ្ញុំក៏ព្រមយក។ដល់ពេលក្រោយមកគាត់ក៏ចុះកិច្ចសន្យា គាត់នឹងព្រមចិញ្ចឹមកូនមួយខែ ១៥០ដុល្លា រហូតដល់កូន១៨ឆ្នាំ ដោយមានការបោះត្រាត្រឹមត្រូវ។ក្រោយមកគាត់មិនដែលបង់អាហារកិច្ចចិញ្ចឹមកូន ហើយពេលលែងលះគ្នានោះគាត់ដេញនាងខ្ញុំចេញពីផ្ទះតែម្ដងពេលផ្ដិតមេដៃហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដល់ពេលក្រោយមកបានមួយខែពីរខែគាត់ក៏ត្រូវជាមួយនាងខ្ញុំវិញ ហើយក្រោយមកគាត់ក៏អោយខ្ញុំមកនៅផ្ទះវិញ គាត់ថាឥលូវមកនៅផ្ទះវិញមក ដោយសារខ្ញុំនៅផ្ទះជួល អត់មានលុយពីណាបង់ផ្ទះ ជួល ហើយខ្ញុំអត់មានការងារធ្វើផង ហើយគាត់ក៏ហៅនាងខ្ញុំមកនៅវិញ គោលបំណងគាត់គឺចង់ត្រូវជាមួយនាងខ្ញុំវិញ តែខ្ញុំ ខ្ញុំអត់ចង់ត្រូវជាមួយគាត់ទេ ដោយសារខ្ញុំគិតថាប្ដីខ្ញុំអត់អាចកែបាន ដោយសារខ្ញុំលើកលែងអោយគាត់ច្រើនហើយ។លុះដល់ថ្ងៃមួយដើមខែ០៣ពេលកំពុងតែផ្ទុះកូវីដខ្លាំងគាត់បែរជា អោយសន្តិសុខដេញក្បា លខ្ញុំចេញ ពេលនោះគាត់ក៏បានប្រាប់សន្តិសុខថា ខ្ញុំអត់បានជួលផ្ទះទេ ខ្ញុំជាប្រពន្ធ គាត់ ខ្ញុំបានលែងលះគ្នាត្រឹមត្រូវហើយ ឥលូវខ្ញុំចេញទៅណាអត់ទាន់កើតទេដោយសារ កូវីដ ក្រោយមកសន្តិសុខនោះក៏ទៅបាត់ទៅ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១០ថ្ងៃក្រោយមកប្ដីគាត់ក៏អោយសន្តិសុខមកដេញគាត់ទៀត លើកនេះសន្តិសុខប្រាប់ថាបើចែឯងអត់ចេញទេ លើកនេះគាត់នឹងហៅប៉ូ លី ស មកអូ ស ក្បា ល ចែឯង។ហើយនាងខ្ញុំក៏បានទៅដាក់ពាក្យប ណ្ដឹ ង ការពារខ្លួ ន នៅសាលាសង្កាត់ព្រៃស ខណ្ឌដង្កោ ដើម្បីអោយស្វាមីចូលមកដោះស្រាយជាមួយគាត់ ប្រសិនជាគាត់ចង់អោយខ្ញុំចេញពីផ្ទះនោះមែន ខ្ញុំព្រមចេញ ព្រោះផ្ទះនៅតែជាផ្ទះរបស់គាត់ទេ ខ្ញុំបានប្រគល់អោយគាត់ហើយ។តែខ្ញុំចង់អោយគាត់ចូលមកដោះស្រាយរឿងកូន ដោយសារតែគាត់មិនដែលចិញ្ចឹមកូនទេ ហើយគាត់ក៏មិនដែលបំពេញតួនាទីជាឪពុក។ហើយគាត់បែរជាពន្លើសពាក្យមួយថាខ្ញុំ មិនអោយគាត់ជួបកូន។ត្រង់ចំណុចនេះចង់បញ្ជាក់បន្តិចនេះជាការលើកឡើងរបស់ភាគីខាងប្រពន្ធ ប្រសិនបើភាគីខាងប្ដីមានការចេញបកស្រាយបែបណានោះយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបន្តទៀត។ដូច្នេះចង់ដឹងរឿងរ៉ាវលំអិតថែមទៀតសូមប្រិយមិត្តទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ព័ត៌មាន26 mins ago

ឃើញហើយទើសភ្នែកពេក ស្រាប់តែលោក ជំទាវ ហ៊ុនស៊ីណាតដាក់ចំៗបែបនេះ ក្រោយដេត ម៉ាលីណាមិនអោយអតីតម៉ែក្មេកនិងឌួង ឆាយចូលជួបកូននិងចៅ(មានវីដេអូ)

ព័ត៌មាន2 hours ago

នារីជាប្អូនថ្លៃរបស់ ហេង ស្រីពេជ្របង្ហោះសារទាំងក្តីឈឺចាប់ ក្រោយស្វាមីត្រូវក្មេងស្ទាវកា..ប់ដោយគ្មានមូលហេតុ

ព័ត៌មាន3 hours ago

អាណិតណាស់តារាសម្ដែង ហេង ស្រីពេជ្រ ស្រែករកអយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្អូនប្រុសនាងដែលស្លា..ប់ដោយសារតែ…

ព័ត៌មាន5 hours ago

ហ្វេនៗមួយចំនួនរបស់Lisaប្រតិកម្មទៅលើឱក សុគន្ធកញ្ញា ថាលួចចម្លងឈុតរបស់Lisa មានអីម្ចាស់ផេគមួយបកស្រាយច្បាស់ៗតបទៅអ្នកថាលួចនោះវិញថា…

ព័ត៌មាន6 hours ago

អ្នកនៅសង្កាត់ប៉ុន្មាននេះក្នុងខណ្ឌដង្កោត្រៀមៗពីព្រោះទឹកជំនន់ស្ទឹងព្រែកត្នោតអាចនិងកើតមានឡើង(មានវីដេអូ)

ព័ត៌មាន2 weeks ago

ទីបំផុតស្គាល់អត្តសញ្ញាមនុស្សប្រុសស្រីទាំង០៥នាក់ដែលល ង់ទឹកនិងមូលហេតុបណ្ដា លអោយមានរឿងនេះកើតឡើង ដើមចមដំបូងគឺ…

ព័ត៌មាន2 weeks ago

ញាក់សាច់រដូវកូវី ដអ្នកដាច់បាយអែបកៀន ក្រោយគូដណ្ដឹងជូនRoll Royce Ghostរំភើបពេកស្រាប់តែអាមុីប្អូនអាជីលើកឡើងបែបនេះថា…(មានវីដេអូ)

ព័ត៌មាន2 weeks ago

ប្ដីស្រែកទ្រហោរយំ ចំណែកបងស្រីស្រែករកយុត្តិធម៌អោយប្អូនស្រីដែលសម្រាលបានប៉ុន្មានថ្ងៃត្រូវស្លា..ប់ ដោយបងស្រីនិយាយអំពីការស្លា..ប់របស់ប្អូនស្រីគាត់ថា…(មានវីដេអូ)

ព័ត៌មាន3 weeks ago

នារីដែលជាបុគ្គលិកនៅកាស៊ីណូ ដឹសេនជូរីស្លា…ប់ម្សិលមិញមិនមែនដោយសារកូវី ដទេគឺបណ្ដា លមកពី…

ព័ត៌មាន3 weeks ago

កម្រងរូបភាពគូស្នេហ៍ដឹកដៃគ្នាទៅលេងអន្លង់ជ្រៃក្នុងថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំ ឃើញហើយពិតជាមិនធម្មតានោះទេមនុស្សច្រើនអស់ស្ទះ(មានរូបភាពច្រើន)